DJ sekcija pri Hrvatskoj Glazbenoj Uniji osnovana je 2010. godine, a reaktivirana je u rujnu 2017. Njeni primarni ciljevi odnose se na prava i obveze DJ-a u Hrvatskoj, kako na domaćem DJ tržištu, tako i u odnosu prema pravilnicima i odredbama propisanim u zakonima Republike Hrvatske:

  • Kao predstavničko tijelo DJ-a, a u sklopu HGU, surađujemo s drugim tijelima, državnim institucijama i udrugama s područja glazbene kulture te izvođačkih i autorskih prava.
  • Aktivno sudjelujemo u izradi, predlažemo izmjene i dopune odredbi i pravilnika koji se tiču djelatnosti DJ-a u Hrvatskoj, a u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.
  • Sudjelujemo u provedbi donesenih propisa koji se tiču djelatnosti DJ-a u Hrvatskoj.
  • Organiziramo edukativne i informativne tribine u cilju razumijevanja načina

  • primjene donesenih pravilnika koji se tiču djelatnosti DJ-a u Hrvatskoj.
  • Svim članovima omogoućavamo ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti iz članka 25. Statuta HGU-a, budući da članstvo u HGU DJ sekciji ujedno znači i članstvo u HGU.
  • Svim članovima pružamo mogućnost savjetovanja unutar HGU-a pri realizaciji umjetničkih autorskih ugovora te zakonskih odredbi pri eventualnoj prisilnoj naplati ugovorenih honorara.
  • Svim članovima pružamo mogućnost da izraze (pismenim ili usmenim putem) svoje ideje i prijedloge kako unaprijediti položaj i djelatnost DJ-a u Hrvatskoj.